transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Osseointegration: Surgical Management

In Atlas of Amputations and Limb Deficiencies

Författare och institution:
Jonatan Forsberg (-); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Atlas of Amputations and Limb Deficiencies. 4th edition. eds. Joseph Ivan Krajbich, Michael S. Pinzur, Benjamin K. Potter, & Phillip M. Stevens,
ISBN:
9781625524379
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
American Academy of Orthopaedic Surgeons
Förlagsort:
Rosemont
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Amputees, Osseointegration, Surgery
Postens nummer:
235409
Posten skapad:
2016-04-28 11:27
Posten ändrad:
2016-06-30 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007