transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vera Nilsson och negrofilin

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för globala studier & Museion)
Publicerad i:
Vera Nilsson,
ISBN:
9789186011253
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liljevalchs
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
Nyckelord:
Vera Nilsson, postkolonial, negritude, negrofili
Postens nummer:
235394
Posten skapad:
2016-04-28 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007