transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From learning to labour to learning for precarity

Författare och institution:
Marianne Dovemark (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Dennis Beach (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Ethnography and Education, 11 ( 2 ) s. 174-188
ISSN:
1745-7823
E-ISSN:
1745-7831
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
precarity; ethnography; upper-secondary school; curtailed curriculumn
Postens nummer:
235386
Posten skapad:
2016-04-28 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007