transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Legislative Powers and Executive Corruption

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (V-Dem Institute); Steven Fish (-); Katherine Michel (-)
Publicerad i:
V-Dem Working Paper Series, 2015 ( 7 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
235384
Posten skapad:
2016-04-28 10:16
Posten ändrad:
2016-05-06 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007