transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uses of Heritage: For whom, By Whom?

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för globala studier & Museion)
Publicerad i:
Becoming by Recalling, s. 33-43
ISBN:
978-91-637-8820-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Linköping Konsthall
Förlagsort:
Linköping
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Heritage, postcolonial
Ytterligare information:
Exhibition catalogue
Postens nummer:
235383
Posten skapad:
2016-04-28 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007