transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategy of the New Open Commons, Public Goods and Common Pool Resources

Författare och institution:
Juho Lindman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Markus Paukku (-)
Publicerad i:
Strategic Management Society Annual Conference 2016, Berlin, 17 – 20 September, 2016.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
Postens nummer:
235376
Posten skapad:
2016-04-28 10:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007