transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measuring Political Participation in Southern Europe: The Varieties of Democracy Approach

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (V-Dem Institute)
Publicerad i:
V-Dem Working Paper Series, 2015 ( 15 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
235374
Posten skapad:
2016-04-28 10:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007