transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Index of Egalitarian Democracy and Its Components: V-Dem's Conceptualization and Measurement

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (V-Dem Institute)
Publicerad i:
V-Dem Working Paper Series, 2015 ( 22 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
235368
Posten skapad:
2016-04-28 09:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007