transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Animism and the hunter's dilemma: hunting, sacrifice and asymmetric exchange among the Katu of Vietnam

Författare och institution:
Kaj Århem (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Animism in Southeast Asia, Kaj Århem & G. Sprenger, Routledge 2016, s. 91-113
ISBN:
978-0-415-71379-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
235359
Posten skapad:
2016-04-28 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007