transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subjects and objects of event impact analysis

Författare och institution:
John Armbrecht (Centrum för turism & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Tommy Andersson (Centrum för turism & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 16 ( 2 ) s. 111-114
ISSN:
1502-2250
E-ISSN:
1502-2269
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
235349
Posten skapad:
2016-04-28 08:54
Posten ändrad:
2016-04-28 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007