transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning theory as teaching resource: Enhancing students´understanding.

Författare och institution:
M F Pang (-); Ference Marton (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); L X Cong (-); W W Ki (-)
Publicerad i:
Chapter 2 in P Burnard, BM Apelgren and N Cabaroglu (editors) Transformative teacher research. Theory and practice for the C21st., s. 13-24
ISBN:
9789463002226
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense
Förlagsort:
Rotterdam
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
235323
Posten skapad:
2016-04-27 15:38
Posten ändrad:
2016-04-29 08:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007