transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

DN Debatt: Inga belägg för att ambitiös klimatpolitik ger minskad tillväxt

Författare och institution:
Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Gunnar Köhlin (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Dagens Nyheter 2015-11-23,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
På DN Debatt (21/11) gör Christofer Fjellner processen kort med svensk och europeisk klimatpolitik. I sin iver att göra Moderat partipolitik av klimatförhandlingarna framför Fjellner dock en rad felaktigheter, skriver forskarna Thomas Sterner och Gunnar Köhlin.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
235311
Posten skapad:
2016-04-27 15:12
Posten ändrad:
2016-04-29 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007