transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From Copenhagen to Paris - The Current State of Climate Negotiations

Författare och institution:
Richie Ahuja (-); Jonathan Camuzeaux (-); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Gernot Wagner (-)
Publicerad i:
Foreign Affairs. 2015-10-25.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
235310
Posten skapad:
2016-04-27 15:10
Posten ändrad:
2016-04-29 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007