transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ny teknik och förnybart ljusglimtar i klimatmörkret

Författare och institution:
Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Göteborgs Posten. 2015-10-29.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bästa vägen till ett internationellt klimatavtal och ett bättre klimat vore att förhandla om en minsta gemensam kostnad för koldioxidutsläpp. Och att ta bort alla subventioner av fossila bränslen, skriver Thomas Sterner, professor i miljöekonomi.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
235309
Posten skapad:
2016-04-27 15:02
Posten ändrad:
2016-04-29 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007