transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen

Författare och institution:
Magnus Blinge (-); Göran Finnveden (-); Mattias Höjer (-); karolina Isaksson (-); Anders Roth (-); Frances Sprei (-); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Jonas Åkerman (-)
Publicerad i:
Göteborgs Posten 2015-12-12,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Trafikverket räknar med en kraftig ökning av trafiken för både personbilar och lastbilar i sin nya infrastrukturplan, detta trots att Sveriges klimatmål kräver raka motsatsen. Det finns anledning för regeringen att snarast ge Trafikverket tydliga direktiv att i sin planering utgå från att klimatmålen ska nås, skriver en lång rad professorer och forskare.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
Postens nummer:
235308
Posten skapad:
2016-04-27 15:01
Posten ändrad:
2016-04-29 15:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007