transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sveriges koldioxidskatt är en förebild

Författare och institution:
Johan Rockström (-); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Lars Zetterberg (-); Markus Wråke (-)
Publicerad i:
Svenska Dagbladet 2015-12-29,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sverige har visat att vi lyckats förena ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Den svenska koldioxidskatten är därför ett exempel för andra att följa. Nu hotas denna skatt i vissa delar av EU:s skattebyråkrati. Det är inte acceptabelt, skriver Johan Rockström med flera forskare gemensamt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
235307
Posten skapad:
2016-04-27 14:57
Posten ändrad:
2016-04-29 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007