transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The idea and practice of learning study

Författare och institution:
Ference Marton (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Ulla Runesson (-)
Publicerad i:
Chapter 6 in Realising learning. Teachers professional development through lesson and learning study, K Wood and S Sithamparam (editors), s. 103-121
ISBN:
9780415844321
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
235305
Posten skapad:
2016-04-27 15:13
Posten ändrad:
2016-04-29 08:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007