transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Livsberättelser på internet

Författare och institution:
Christian Lenemark (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
föredrag på evenemanget Utgivningspuls 2015: Biografier, yttrandefrihet, självförverkligande – Livsberättelser ur nationalbibliografin, 20 april 2016, Kungliga biblioteket, Stockholm ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Info om evenemanget: Utgivningspuls 2015 Tid: 20 april 2016, klockan 15.00-18.00 Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket Stockholm Anmälan: program@kb.se Biografier, yttrandefrihet och självförverkligande – livsberättelser ur nationalbibliografin Kungliga biblioteket (KB) har i uppdrag att ta fram den svenska nationalbibliografin, dvs. en sammanställning över den svenska utgivningen. År 2015 startade KB ett utvecklingsarbete med att visualisera den svenska nationalbibliografin med syftet att undersöka och tydliggöra vilka berättelser som ryms i nationalbibliografin och hur kvalitetsarbetet med att beskriva och tillgängliggöra dessa kan utvecklas, Utgivningspuls 2015. KB beskriver den svenska utgivningen i sin helhet och tanken med Utgivningspuls 2015 är att göra nedslag i tänkbara samhällsfenomen som avspeglas i utgivningen. Tanken är att detta skall vara en återkommande programpunkt, där nya teman lyfts fram varje år. Med en avgränsning i temat Livsberättelser ur nationalbibliografin för 2015 är ambitionen att undersöka vilka livsberättelser som kommer till uttryck i den svenska bokutgivningen. Seminariet är tänkt att fungera som ett forum för kunskapsutbyte om nationalbibliografins innehåll med utgångspunkt i livsberättelser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
235273
Posten skapad:
2016-04-27 09:46
Posten ändrad:
2016-06-22 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007