transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alkohol- och narkotikaforskning vid Göteborgs universitet. Om kunskap och samverkan – från riskbruk, missbruk till beroende

Redaktör(er):
Ann-Sophie Lindqvist (Psykologiska institutionen); Angelica Hagsand (Psykologiska institutionen); Claudia Fahlke (Psykologiska institutionen)
Antal sidor:
61
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
alkohol, droger, missbruk, beroende, forskning, göteborgs universitet
Postens nummer:
235268
Posten skapad:
2016-04-27 04:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007