transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Image quality yielded by different chest tomosynthesis protocols – A phantom study

Författare och institution:
Sven Nyrén (-); Masoud Jadidi (-); P Lindholm (-); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
European Society of Thoracic Imaging (ESTI) 2015, 4-6 June 2015, Barcelona, Spain,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235267
Posten skapad:
2016-04-26 22:19
Posten ändrad:
2016-05-05 21:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007