transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mångfaldpedagogikens tillkortakommande

Författare och institution:
Åsa Möller (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Redaktör(er):
Ove Sernhede (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Förorten, skolan och ungdomskulturen. Reproduktion av marginalitet och ungas informella lärande, s. 129-148
ISBN:
978-91-7173-331-3
Antal sidor:
129-150
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Jag har använt policy kritik för att belysa hur skolan fabricerar mångfald som något bra för individen. Fabrikationen av den goda mångfalden betonar individens förmåga att kommunicera och röra sig obehindrat över nationsgränser. Det är individens förmåga att tala flera språk och identifiera sig med flera kulturer som anses vara en tillgång. Detta kommer till uttryck i skolans policy, som betonar utvecklingen av flerspråkighet och flerkulturell identitet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
marginalisering, utanförskap, kulturell reproduktion, interkulturell pedagogik
Ytterligare information:
Jag heter numera Osa Lundberg och tillhör Institution för Pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.
Postens nummer:
235241
Posten skapad:
2016-04-26 16:48
Posten ändrad:
2016-04-26 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007