transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enhancement of spin-torque diode sensitivity in a magnetic tunnel junction by parametric synchronization

Författare och institution:
Dhananjay Tiwari (-); Naveen Sisodia (-); Raghav Sharma (-); Philipp Dürrenfeld (Institutionen för fysik (GU)); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU)); Pranaba Muduli Kishor (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Applied Physics Letters, 108 s. 082402
ISSN:
0003-6951
E-ISSN:
1077-3118
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We demonstrate enhanced radio frequency (RF) detection sensitivity in a magnetic tunnel junction based spin torqueoscillator (STO) using parametric synchronization. The parametric synchronization is observed above the auto-oscillation threshold of the STO and enhances the RF sensitivity at 2f0, where f0 is the auto-oscillation frequency. The maximum RF sensitivity for parametric synchronization at 2f0≃9 GHz2f0≃9 GHz is 16 mV/mW, while the maximum RF sensitivity at f0≃4.5 GHzf0≃4.5 GHz without parametric synchronization is 12 mV/mW. Macrospin simulations corroborate the experimental results.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Magnetism
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Nanoteknik
Postens nummer:
235193
Posten skapad:
2016-04-26 09:47
Posten ändrad:
2016-07-05 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007