transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Differences and connections: beyond universal theories in planning, urban, and heritage studies

Författare och institution:
Feras Hammami (Institutionen för kulturvård); Nadia Caruso (-); Ender Peker (-); Simone Tulumello (-); Lauren Ugur (-)
Publicerad i:
Urban Research and Practice, 9 ( 2 ) s. 219-224
ISSN:
1753-5069
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Differences, Connections, Planning, Heritage, Universality
Postens nummer:
235162
Posten skapad:
2016-04-25 13:35
Posten ändrad:
2016-07-05 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007