transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

plaNext: New Ideas and Perspectives on Planning

Författare och institution:
Feras Hammami (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
plaNext-New Generation Planning, 2 s. 6-8
ISSN:
2468-0648
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Planning, Futures, Perspectives
Postens nummer:
235161
Posten skapad:
2016-04-25 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007