transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevalence and symptoms of intracranial arachnoid cysts: a population-based study

Författare och institution:
Katrin Rabiei (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Daniel Jaraj (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap)); Thomas Marlow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap)); Christer Jensen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi & Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap)); Carsten Wikkelsö (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Journal of Neurology, 263 ( 4 ) s. 689-94
ISSN:
0340-5354
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
235157
Posten skapad:
2016-04-25 13:03
Posten ändrad:
2016-06-23 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007