transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Muʿtazilite Movement (II): The Early Muʿtazilites

Författare och institution:
David Bennett (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
The Oxford Handbook of Islamic Theology, ed. S. Schmidtke, s. 142-158
ISBN:
978-0-19-969670-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
New York, NY
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Islamologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
KALĀM
Postens nummer:
235146
Posten skapad:
2016-04-25 11:11
Posten ändrad:
2016-08-17 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007