transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommunal självstyrelse

Författare och institution:
Urban Strandberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Svensk författningspolitik, s. 189-213
ISBN:
978-91-44-10640-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Demokrati, kommunal självstyrelse, grundlagsfrågor
Postens nummer:
235127
Posten skapad:
2016-04-25 08:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007