transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Så mår havet: Havsmiljöns tillstånd ur miljömålsperspektiv

Författare och institution:
Per-Olav Moksnes (Institutionen för marina vetenskaper); Jan Albertsson (-); Joakim Hansen (-); Jonas Nilsson (-); Carl Rolff (-)
Publicerad i:
Havet 2015-2106 - Om miljötillståndet i svenska havsområden, s. 8-14
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
Postens nummer:
235114
Posten skapad:
2016-04-24 19:08
Posten ändrad:
2016-07-05 09:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007