transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige - Vägledning

Författare och institution:
Per-Olav Moksnes (Institutionen för marina vetenskaper); Lena Gipperth (Juridiska institutionen); Louise Eriander (Institutionen för marina vetenskaper); Kristjan Laas (Juridiska institutionen); Scott Cole (-); Eduardo Infantes (Institutionen för marina vetenskaper)
ISBN:
978-91-87967-17-7
Antal sidor:
146
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Havs- och vattenmyndigheten
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Denna handbok ger en detaljerad teknisk handledning för restaurering av ålgräs i Västerhavet och tar upp alla viktiga steg i restaureringsprocessen, från utvärdering och val av lokaler, samråd och tillstånd, skörd och plantering, till övervakning och utvärdering av resultaten. Rekommenderade metoder är baserade på omfattande studier i Bohuslän 2010-2015, och är sannolikt tillämpbara för kustområden i hela Skagerrak och Kattegatt, inklusive Öresund. Delar av de metoder som beskrivs är troligen också användbara i Östersjön, men kompletterande studier behöver utföras innan metoderna kan rekommenderas också för detta område.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Ytterligare information:
Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:9
Postens nummer:
235109
Posten skapad:
2016-04-24 12:18
Posten ändrad:
2016-09-11 23:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007