transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige - Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund

Författare och institution:
Per-Olav Moksnes (Institutionen för marina vetenskaper); Lena Gipperth (Juridiska institutionen); Louise Eriander (Institutionen för marina vetenskaper); Kristjan Laas (Juridiska institutionen); Scott Cole (-); Eduardo Infantes (Institutionen för marina vetenskaper)
ISBN:
978-91-87967-16-0
Antal sidor:
148
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Havs- och vattenmyndigheten
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Syftet med denna rapport är att bidra till utvecklingen av en bättre förvaltning av ålgräsekosystem och andra livsmiljöer i grunda kustområden i Sverige, i första hand i ärenden som rör restaurering, men också prövning och tillsyn av verksamheter och åtgärder som kan påverka ålgräsekosystem och andra kustnära habitat. Rapporten ger en tvärvetenskaplig bakgrund till ekologisk restaurering och kompensation av ålgräs i Sverige ur både ekologiska, juridiska och ekonomiska aspekter. Målet har varit att samla all aktuell information som är relevant vid förvaltning och restaurering av ålgräs, samt analysera dagens förvaltning, identifiera eventuella brister och ge rekommendationer hur den kan förbättras. Här beskrivs bl.a. möjligheter och begränsningar med ekologisk restaurering och kompensation. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för en handbok med vägledning för restaurering av ålgräs i Sverige (Moksnes m.fl. 2016).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Ytterligare information:
Havs-och vattenmyndighetens rapport 2016:8
Postens nummer:
235106
Posten skapad:
2016-04-24 12:08
Posten ändrad:
2016-09-11 23:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007