transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Auditory Rehabilitation Outcomes Network: an international initiative to develop core sets of patient-centred outcome measures to assess interventions for hearing loss

Författare och institution:
J.R Tysome (-); P Hill-Feltham (-); W E Hodgetts (-); B J McKinnon (-); P Monksfield (-); R Sockalingham (-); Martin L Johansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); A F Snik (-)
Publicerad i:
Clinical Otolaryngology, 40 ( 6 ) s. 512-515
ISSN:
1749-4478
E-ISSN:
1365-2273
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Postens nummer:
235105
Posten skapad:
2016-04-24 10:29
Posten ändrad:
2016-06-28 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007