transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Törnebohm och Cassirer

Författare och institution:
Jan Bärmark (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Aant Elzinga (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Ernst Cassirer Sällskapets website, ( 23 april 2016 ) s. 1-2
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Några ord om Ernst Cassirers betydelse för Håkan Törnebohm (1919-2016) som blev professor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet 1963. Det nämns hur Cassirer engagerade sig med 1920- och 30-talens fysik och kunde brygga över mellan Gesiteswissenschaften och naturwissenschaften, samt hur forskare inom humaniora i dag på ett motsvarande sätt utmanas av geovetenskaperna och miljövetenskap i anslutning till begreppet "antropocene". Environmental humaniities är ett nytt tvärvetenskapligt fält som bör uppmärksammas. Jan Bärmark är medförfattare till denna artikel.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Cassirer, Törnebohm, två kulturer, kulturmöten, fysik, geovetenskap, antropocene
Postens nummer:
235103
Posten skapad:
2016-04-23 22:44
Posten ändrad:
2016-05-25 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007