transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does the choice of EQ-5D tariff matter? A comparison of the Swedish EQ-5D-3L index score with UK, US, Germany and Denmark among type 2 diabetes patients.

Författare och institution:
Aliasghar A Kiadaliri (-); Björn Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ulf-G Gerdtham (-)
Publicerad i:
Health and quality of life outcomes, 13 s. 145
ISSN:
1477-7525
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To compare the performance of the recently developed Swedish experience-based time trade-off (TTO) valuation of the EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L) against the hypothetical-based TTO valuations from UK, US, Germany and Denmark.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Denmark, Diabetes Mellitus, Type 2, psychology, Female, Germany, Humans, Life Expectancy, Male, Middle Aged, Quality of Life, psychology, Quality-Adjusted Life Years, Socioeconomic Factors, Surveys and Questionnaires, standards, Sweden
Postens nummer:
235099
Posten skapad:
2016-04-23 18:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007