transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can sequence data predict enterovirus D68 infection outcome?

Författare och institution:
Helene Norder (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Lars Magnius (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
The Lancet Infectious Diseases, 15 ( 6 ) s. 620-621
ISSN:
1473-3099
E-ISSN:
1474-4457
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Epidemiologi
Postens nummer:
235090
Posten skapad:
2016-04-22 17:04
Posten ändrad:
2016-05-30 15:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007