transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Molecular characterization of HCV in a Swedish county over 8 years (2002-2009) reveals distinct transmission patterns.

Författare och institution:
Josefine Ederth (-); Camilla Jern (-); Lars Magnius (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Helene Norder (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Erik Alm (-); Björg Kleverman Rognsvåg (-); Carl-Gustaf Sundin (-); Mia Brytting (-); Joakim Esbjörnsson (-); Mattias Mild (-)
Publicerad i:
Infection ecology & epidemiology, 6 s. 30670
ISSN:
2000-8686
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Hepatitis C virus (HCV) is a major public health concern and data on its molecular epidemiology in Sweden is scarce. We carried out an 8-year population-based study of newly diagnosed HCV cases in one of Sweden's centrally situated counties, Södermanland (D-county). The aim was to characterize the HCV strains circulating, analyze their genetic relatedness to detect networks, and in combination with demographic data learn more about transmission.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Epidemiologi
Nyckelord:
Hepatit C virus
Postens nummer:
235089
Posten skapad:
2016-04-22 16:56
Posten ändrad:
2016-06-27 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007