transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Never-Ending Story of Class Voting in Sweden

Författare och institution:
Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Pierre, Jon (ed) Oxford Handbook of Swedish Politics. , s. 15
ISBN:
9780199665679
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Class voting, Sweden
Postens nummer:
235085
Posten skapad:
2016-04-22 16:32
Posten ändrad:
2016-04-29 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007