transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Retroaktivitet i social trygghetsreglering

Författare och institution:
Thomas Erhag (Juridiska institutionen); Anna-Sara Lind (-)
Publicerad i:
I Ketscher, K. Lilleholt, K. Smith, E & Syse, A (Red) Velferd og rettferd, Festskrift til Asbjörn Kjönstad 70 år, s. 139-153
ISBN:
9788205424432
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gyldendal
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
Nyckelord:
social trygghetsreglering, retroaktivitet
Postens nummer:
235082
Posten skapad:
2016-04-22 16:19
Posten ändrad:
2016-04-29 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007