transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anisotropic de Gennes Narrowing in Confined Fluids

Författare och institution:
Kim Nygård (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Johan Buitenhuis (-); Matias Kagias (-); Konstantins Jefimovs (-); Federico Zontone (-); Yuriy Chushkin (-)
Publicerad i:
Physical Review Letters, 116 ( 16 ) s. artikel nr 167801
ISSN:
0031-9007
E-ISSN:
1079-7114
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The collective diffusion of dense fluids in spatial confinement is studied by combining high-energy (21 keV) x-ray photon correlation spectroscopy and small-angle x-ray scattering from colloid-filled microfluidic channels. We find the structural relaxation in confinement to be slower compared to the bulk. The collective dynamics is wave vector dependent, akin to the de Gennes narrowing typically observed in bulk fluids. However, in stark contrast to the bulk, the structure factor and de Gennes narrowing in confinement are anisotropic. These experimental observations are essential in order to develop a microscopic theoretical description of collective diffusion of dense fluids in confined geometries.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Ytor och mellanytor
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Vätskefysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Mesoskopisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Yt- och kolloidkemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Kemisk fysik
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Teoretisk kemi ->
Statistisk mekanik
Nyckelord:
Colloid dispersion, confined fluid, liquid structure, diffusion, pair distribution, x-ray scattering, SAXS, XPCS
Postens nummer:
235018
Posten skapad:
2016-04-21 21:47
Posten ändrad:
2016-06-20 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007