transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The environmental dimension of antibiotic resistance

Författare och institution:
D. G. Joakim Larsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Linus Sandegren (-)
Publicerad i:
Uppsala Health Summit-a world without antibiotics. Pre-conference report., s. 17-21
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
2–3 June 2015 Uppsala, Sweden
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Ytterligare information:
2–3 June 2015 Uppsala, Sweden
Postens nummer:
234982
Posten skapad:
2016-04-21 12:04
Posten ändrad:
2016-05-31 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007