transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bruxism and dental implant treatment complications: a retrospective comparative study of 98 bruxer patients and a matched group.

Författare och institution:
Bruno Ramos Chrcanovic (-); Jenö Kisch (-); Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Ann Wennerberg (-)
Publicerad i:
Clinical oral implants research, Epub ahead of print
ISSN:
1600-0501
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To analyze the complications of dental implant treatment in a group of patients with bruxism in comparison with a matched group of non-bruxers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
234975
Posten skapad:
2016-04-21 11:27
Posten ändrad:
2016-05-30 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007