transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dental Implants in Patients Receiving Chemotherapy: A Meta-Analysis.

Författare och institution:
Bruno Ramos Chrcanovic (-); Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Ann Wennerberg (-)
Publicerad i:
Implant dentistry, 25 ( 2 ) s. 261-71
ISSN:
1538-2982
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To test the null hypothesis of no difference in the implant failure rates, postoperative infection, and marginal bone loss for patients being rehabilitated by dental implants and being versus not being submitted to chemotherapy, against the alternative hypothesis of a difference.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
234974
Posten skapad:
2016-04-21 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007