transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

International large-scale assessments: what uses, what consequences?

Författare och institution:
Stefan Johansson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Educational Research, 58 ( 2 ) s. 1-10
ISSN:
0013-1881
E-ISSN:
1469-5847
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
Nyckelord:
International large-scale assessment, Validity, Policy borrowing
Postens nummer:
234920
Posten skapad:
2016-04-20 08:49
Posten ändrad:
2016-09-05 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007