transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of Anatomic Double- and Single-Bundle Techniques for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Hamstring Tendon Autografts: A Prospective Randomized Study With 5-Year Clinical and Radiographic Follow-up.

Författare och institution:
Ioannis Karikis (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Neel Desai (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Ninni Sernert (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Lars Rostgard-Christensen (-); Jüri Kartus (-)
Publicerad i:
The American journal of sports medicine, 44 ( 5 ) s. 1225-1236
ISSN:
1552-3365
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this prospective randomized study was to compare the outcomes of the anatomic double-bundle (DB) and anatomic single-bundle (SB) techniques 5 years after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. Since more effective restoration of rotational laxity is considered the main advantage of the DB technique, the pivot-shift test was the primary outcome variable of the study.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
234918
Posten skapad:
2016-04-20 08:16
Posten ändrad:
2016-06-02 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007