transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of "The Scramble for the Poles: the geopolitics of the Antarctic and Arctic. K. Dodds & M. Nuttall, Polity Press, Cambridge, 2016, ISBN 978-0-7456-5245-0

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Antarctic Science, 28 ( 3 ) s. 233-238
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Review of recent book on geopolitics in the polar regions in the context of a changing climate.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Arctic, Antarctic, climate change, ice, geopolitics, history
Postens nummer:
234863
Posten skapad:
2016-04-18 20:27
Posten ändrad:
2016-06-02 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007