transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Gender Gap in Political Participation in North Africa

Författare och institution:
Ellen Lust (Statsvetenskapliga institutionen); Lindsay Benstead (-)
Publicerad i:
Civil Society and Political Transitions in the MENA and Southeast Asia. Middle East-Asia Project,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The MENA and Southeast Asia regions have undergone and continue to undergo massive political transitions. Differences in the process and outcomes of their transitions can be viewed through the lens of a “civil society infrastructure” and the qualitative differences in both these regions. This essay series engages a variety of issues regarding the roles and impact of civil society organizations (CSOs) in these two regions during the transition and pre-transition periods as well as in instances where the political transition is completed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
gender, participation, middle east, MENA
Postens nummer:
234855
Posten skapad:
2016-04-18 16:06
Posten ändrad:
2016-04-28 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007