transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Obstetrical outcome in women with urinary tract infections in childhood

Författare och institution:
Carin Gebäck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Sverker Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jeanette Martinell (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Torsten Sandberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Ulf Jodal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 95 ( 4 ) s. 452-457
ISSN:
0001-6349
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
IntroductionUrinary tract infections (UTI) during childhood can result in permanent renal damage, with possible implications for future pregnancies. The aim of this prospective study was to investigate pregnancy outcomes in women followed after their first UTI in childhood. Material and methodsA cohort of 72 parous women was followed from their first UTI in childhood up to a median age of 41 years. Clinical data were obtained from antenatal and hospital records. Renal damage was evaluated by a Tc-99m-dimercaptosuccinic acid scan. Pregnancy blood pressure (BP), complications and UTIs were compared between women with and without renal damage. ResultsAll women completed the investigations, 48 with and 24 without renal damage. No woman, irrespective of presence or absence of renal damage, was diagnosed with hypertension before the first pregnancy. Pregnancy-related hypertension was diagnosed in 10 of 151 pregnancies, all in women with renal damage. Preeclampsia occurred in four women. Women with renal damage had significantly higher systolic BP measured at the last antenatal visit of their first pregnancy, compared with women without renal damage (p = 0.005). During subsequent pregnancies both systolic and diastolic BP were significantly higher in women with than without renal damage (p = 0.02 and p = 0.03, respectively). ConclusionIn this population-based follow-up study we found a large proportion of women with renal damage after UTI in childhood. Women with renal damage had significantly higher BP during pregnancy compared with women without renal damage. Pregnancy-related hypertension was recorded only in women with renal damage. However, pregnancy complications, including preeclampsia, were few.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Tc-99m-dimercaptosuccinic acid scan, follow up, hypertension, pregnancy, renal damage, urinary tract infection, vesicoureteral reflux, pregnancy, reflux, bacteriuria, pyelonephritis, hypertension, follow
Postens nummer:
234842
Posten skapad:
2016-04-18 12:54
Posten ändrad:
2016-06-27 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007