transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Natural radionuclides (U,TH, Po) in pit lakes waters from Sweden.

Författare och institution:
Juan Mantero (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Rimon Thomas (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Mats Isaksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); G Manjón (-); I Vioque (-); C Rääf (-); Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Elis Holm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); R Garcia-Tenorio (-)
Publicerad i:
NordicNORM workshop. 15-16 September 2015, Helsinki, Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Ytterligare information:
http://www.nordicnorm2015.net/files/nordicnorm2015.kotisivukone.com/tiedostot/Abstracts_of_the_NordicNORM_2015_Workshop.pdf
Postens nummer:
234841
Posten skapad:
2016-04-18 12:51
Posten ändrad:
2016-06-27 12:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007