transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Levels of natural radionuclides in pit lakes from countries in Africa and Europe.

Författare och institution:
G Mantero (-); R Manjon (-); I Thomas (-); I Vioque (-); J Diaz-Frances (-); A Galvan (-); M Absi (-); Mats Isaksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Elis Holm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
International Conference on Environmental Radioactivity (ENVIRA2015). 21-25 september, 2015, Thessaloniki, Greece.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Ytterligare information:
http://www.envira2015.gr/sites/default/files/ENVIRA%20ORAL%20PRESENTATION%20PROGRAM.pdf
Postens nummer:
234840
Posten skapad:
2016-04-18 12:45
Posten ändrad:
2016-06-27 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007