transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of dynamic behaviour of Nordic marine environment to radioecological assessments (the EFMARE project).

Författare och institution:
M Losjpe (-); O Halldórsson (-); Mats Isaksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); G Jonsson (-); HP Joensen (-); K Logemann (-)
Publicerad i:
Nordic Society for Radiation Protection, XIV regular meeting, Roskilde, 24-27 August 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Ytterligare information:
http://nsfs.org/wp-content/uploads/2015/09/S6-O6-Iosjpe.pdf
Postens nummer:
234839
Posten skapad:
2016-04-18 12:36
Posten ändrad:
2016-06-27 12:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007