transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How much fiction is there in fictionalism?

Författare och institution:
Ylwa Wirling (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Graduate workshop on Fiction & Philosophy, Lund 2016-04-14,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Fictionalism, Philosophy of Fiction, Metaphysics, Ontology, Explanation, Metaontology
Ytterligare information:
Konferensens webbplats: http://www.fil.lu.se/forskning/konferenser/konferenser-2016/abstracts-and-presentations/
Postens nummer:
234807
Posten skapad:
2016-04-17 09:50
Posten ändrad:
2016-06-02 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007